Polityka Prywatności

Organizatorzy Międzyszkolnych Rozgrywek E-Sportowych uprzejmie informują, że na podstawie  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych (w tym danych dot. wizerunku) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Zespół Szkół w Bytomiu.  Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie i obwiązującymi przepisami, na podstawie zgody rodziców i opiekunów prawnych uczestników biorących udział w turnieju.